donderdag 25 september 2014

34


Een oplossing die het broeikaseffect direct bestrijdt is overstappen op kernenergie. Ik ben tot op heden gecharmeerd van de kernenergie-nee-bedankt-stickers, maar de tijd is aangebroken dat kooldioxide-nee-bedankt meer op zijn plaats is. Kernenergie is niet helemaal okee, maar het is op dit moment okéër dan alle fossiele brandstoffen die koolzuurgas in de atmosfeer brengen. Inclusief bijvoorbeeld biomassa of methaangas uit de biovergister.

Later zal ik hier verslag doen hoe het me bevallen is om van mijn groene energieleverancier over te stappen op een nieuwe: atoomstroom, maar eerst ga ik proberen om te plannen hoe ik mijn huishouden broeikasgasvrij krijg. En dat betekent dat alles elektrisch moet worden. Ook dat gaat stevig tegen mijn voorkeur in: het gasfornuis (op butaangas) moet eruit en vernietigd worden; de motor moet de Škoda uit en vervangen worden door een elektromotor.

Deze week in Autoweek Classic: de man die een Citroën DS kocht en daarvan de motor en de brandstoftank verving door een elektro-motor en enorme berg loodaccu's: 34 om precies te zijn. Onder de tankdop zit de krachtstroom-aansluiting. De bouwer, Henk Reins, zegt 1000 uur bezig geweest te zijn met het ombouwen. Hij werd daarbij geholpen door Heijnsdijk Electric Cars (die bouwden eerder ook al een grappige sportwagen, die ik hier besproken heb). 1000 uur vind ik wel een beetje veel. Kan dat niet sneller?

dinsdag 23 september 2014

I've got a mission from God

De verhitting van de aarde is realiteit. Ik geloof dat deze woordkeuze nog niet populair is in Nederland: het eufemistische opwarmen van de aarde wel, alsof het om een pot lauwe koffie gaat die nog één keertje op de kachel gaat, uit zuinigheid en omdat het zo lekker is. Verhitting is het, en die is realiteit. Ik ben de fase van paniek inmiddel voorbij, maar dat er actie moet komen, en dat ik degene ben die dat moet doen, dat is het goede nieuws van dit bericht. I've got a mission from God.

Waarschijnlijk ga ik hierna allerlei oplossingen aandragen, die praktisch of minder praktisch zijn. Ik wil het niet laten bij erover schrijven, ik wil ook daadwerkelijk die dingen gaan doen. Die ik me kan veroorloven. Die mij bovendien helpen, want e.e.a. zal voorlopig alleen werken binnen de wetten van het kapitalisme, en er is geen tijd om die wetten eerst ook nog ongeldig te verklaren. Ik ga dus op zoek naar verdienmodellen tegen het broeikaseffect, en kan zodoende hier gaan beginnen met het vergaren van een groot fortuin, als ik dat zou willen.

Die oplossingen moeten voldoen aan het volgende Programma van Eisen:

  1. De oplossing moet in de hele keten geen enkele koolzuurgasemissie hebben.
  2. De oplossing moet in de stijgende energievraag van alle mensen voorzien.
  3. De oplossing moet - opgeschaald of in samenwerking met andere oplossingen - kunnen leiden tot een koolzuurgasreductie in de atmosfeer van minstens 3,2 GtC per jaar. 
  4. De oplossing moet binnen één jaar minstens rendabel zijn voor eventuele investeerders.
  5. De oplossing moet kosten-concurrerend zijn met alle fossiele brandstoffen. 
Bovendien geldt:
  1. De oplossing mag best andere milieuschade veroorzaken, hoewel bij voorkeur zo beperkt mogelijk.

maandag 22 september 2014

magnesiumcarbonaat


Ik zoek een product waarmee kooldioxide uit de atmosfeer gevangen kan worden. Dat zou het mineraal Olivijn kunnen zijn: een mooi groen mineraal dat gewonnen wordt in Spanje, Noorwegen en Turkije en als gesteente verweert onder invloed van het zure kooldioxide in de lucht. Bij dat verweren verandert Olivijn in Magnesiet (mooie magnesieten zijn schaars en zeer geliefd bij verzamelaars).

De website van Greensand, uitgerust met vele vertrouwenwekkende cirkelvormige groene pijlen, verkoopt 5 kg Olivijn in een emmer voor 6,99. Dit zijn Noorse of Turkse rotsblokken, die, om de reatieve oppervlakte te vergroten, zijn fijngemalen tot zand. Dit zand zal overal, bijvoorbeeld in de tuin, vanzelf veranderen in Magnesiet, de halfedelstenennaam voor magnesiumcarbonaat. Pure winst! Vijf kilo magnesiumcarbonaat kost 62 euro (en het is nog een exotherm proces ook)!

Ik voel met geroepen om mee te helpen om 3,2 Gigaton koolstof in de atmosfeer per jaar, waardoor de aarde opwarmt, tot nul terug te brengen. Bijvoorbeeld met olivijn. Maar dan zijn er vergelijkbaar veel gigatonnen olivijn nodig, waarmee er ongeveer evenveel magnesiet ontstaat. Ik vermoed dat de prijs die Hinmeijer voor dat geliefde product kan vragen daardoor wel iets zal dalen. Gelukkig wordt magnesiet in de industrie gebruikt om magnesium te maken. Ik moet nog uitzoeken of de kooldioxide, waar het allemaal om begonnen was, dan niet per ongeluk vrijkomt.