dinsdag 23 september 2014

I've got a mission from God

De verhitting van de aarde is realiteit. Ik geloof dat deze woordkeuze nog niet populair is in Nederland: het eufemistische opwarmen van de aarde wel, alsof het om een pot lauwe koffie gaat die nog één keertje op de kachel gaat, uit zuinigheid en omdat het zo lekker is. Verhitting is het, en die is realiteit. Ik ben de fase van paniek inmiddel voorbij, maar dat er actie moet komen, en dat ik degene ben die dat moet doen, dat is het goede nieuws van dit bericht. I've got a mission from God.

Waarschijnlijk ga ik hierna allerlei oplossingen aandragen, die praktisch of minder praktisch zijn. Ik wil het niet laten bij erover schrijven, ik wil ook daadwerkelijk die dingen gaan doen. Die ik me kan veroorloven. Die mij bovendien helpen, want e.e.a. zal voorlopig alleen werken binnen de wetten van het kapitalisme, en er is geen tijd om die wetten eerst ook nog ongeldig te verklaren. Ik ga dus op zoek naar verdienmodellen tegen het broeikaseffect, en kan zodoende hier gaan beginnen met het vergaren van een groot fortuin, als ik dat zou willen.

Die oplossingen moeten voldoen aan het volgende Programma van Eisen:

  1. De oplossing moet in de hele keten geen enkele koolzuurgasemissie hebben.
  2. De oplossing moet in de stijgende energievraag van alle mensen voorzien.
  3. De oplossing moet - opgeschaald of in samenwerking met andere oplossingen - kunnen leiden tot een koolzuurgasreductie in de atmosfeer van minstens 3,2 GtC per jaar. 
  4. De oplossing moet binnen één jaar minstens rendabel zijn voor eventuele investeerders.
  5. De oplossing moet kosten-concurrerend zijn met alle fossiele brandstoffen. 
Bovendien geldt:
  1. De oplossing mag best andere milieuschade veroorzaken, hoewel bij voorkeur zo beperkt mogelijk.

Geen opmerkingen: