dinsdag 2 maart 2010

merde pressé

Natuurlijk bestaat er wel een wc die geen water gebruikt. Een wc namelijk, die de energie en de nutriënten uit mensenmest niet uitspoelt tot nutteloze gier, en die dus ook niet helder en fris drinkwater vermengt met stront waardoor het nergens meer goed voor is. (Of zou je de auto ermee kunnen wassen?) De meest moderne waterloze wc is de Nonolet van Sietz Leeflang.

Leuke naam: nonolet. Doet me denken aan het ezeltje van Pipo de Clown, die het verder ook niet kon helpen dat hij op televisie zo'n stomme hoed op moest. De nonolet is een biologisch afbreekbare plastic zak, die je volpoept en daarna bij het GFT-afval kunt doen. Dat stinkt niet, omdat elke drol wordt afgedekt volgens het, door Sietz Leeflang ontdekte, afdekprincipe. Dat principe is: papiertje op de drol leggen en aanstampen met een presse papier. Een glas water of een plas daar overheen betekent een perfecte afsluiting van het pakket en een extra waarborg tegen vliegen.

Ik vraag me af of het slim is van Sietz Leeflang om opeens over vliegen te beginnen. En ook: wij in Amsterdam, met al vier jaar een college met onder andere Groen Links, doen niet aan GFT-afval. Mag ik mijn drollen dan ook gewoon in de grijze bak doen? En: Sietz Leeflang claimt dat de plas en het glas water door een drainage systeem gescheiden wordt van het aangestampte-drolpakket. Ik begrijp alleen niet hoe: hoe moet een natte plas door een biologisch afbreekbare plastic zak draineren? Tenslotte: Braungart is erg skeptisch over gerecycled papier. Ik ben vooral skeptisch over de presse papier. Ik denk dat mensen dat niet willen: na het poepen een papiertje over hun drol prakken.

2 opmerkingen:

jelle zei

POEP IN GOUDA!

Rik Almekinders zei

Ja, Poep in Gouda. Het moest er een keer van komen. Ik ga nog een keer een iets beminnelijker stukje schrijven over Sietz Leeflang, want hij lijkt me wel een schatje, in zijn gewone huis in Breskens.