vrijdag 5 februari 2010

goede doelen


Ik heb uit mijn Groningse periode mijn elektriciteitsleverancier meegenomen. Frivius, heet die. Die is niet zozeer groen als wel klein en Fries, wat ik grappige kwaliteiten vind, voor een energieleverancier. Overigens is Frivius toch bedrog, want Frivius is gewoon een imprint van Eneco. Ik weet vrij zeker dat de stroom die uit mijn stopcontact komt als natuurkundige verschijnsel op geen enkele manier anders zou zijn wanneer die in plaats van Fries, groen of grijs was. Als ik zou kiezen voor groene stroom help ik vermoedelijk mee dat er een gedeelte van de totale stroomproductie - precies het gedeelte dat ik van het totaal afneem - niet grijs maar groen wordt opgewekt. Het is dus alleen groen voor de boekhouding.

Deze week is mijn lescyclus over energietechniek weer begonnen voor de eerstejaars studenten van ED&I. Ik vertel dan dat energie het enige is dat alle techniek bindt: waar techniek is, is energie. En dat je elk technisch probleem met een energievergelijking zou kunnen tackelen. Energie is voor techniek wat geld is voor de economie.

Dankzij Frivius kan ik het goede doel Friesland en Friese identiteit steunen. Dankzij Frivius is er via energie een nieuwe manier om een goed doel te steunen. Het wachten is op een energiemaatschappij voor Haïti. Ik verwacht dus dat een deel van mijn energierekening - het goede-doelendeel - fiscaal aftrekbaar is.

3 opmerkingen:

jelle zei

Zie jij informatica ook als techniek?
En wat zie je dan als de relatie tussen energie en de problemen in de informatietechnologie?

Er zijn overigens wel mensen die daar een verband in hebben gezocht. Informatie wordt dan gezien als het omgekeerde van entropie.
Entropie is mate van wanorde
Informatie is mate van orde

Maar dan waren er ook weer wijsneuzen die vonden dat dat te beperkt was. Totale structuur bijvoorbeeld (zoals een kristal of de ordening van atomen in een stuk metaal) heeft maar heel weinig 'informatie', je kunt er maar heel weinig boodschappen in 'coderen', juist omdat alles zo gemakkelijk met 1 of 2 boodschappen te beschrijven is.

Dus informatie neemt toe naarmate er minder chaos is, maar als er weer teveel structuur is heb je ook weer minder 'informatie'.

Een 'prettige chaos', is de plek waar je als informaticus moet wezen.

Een geruststellende gedachte wellicht.

(dit college werd u aangeboden door Frivius Groene Energie)

jelle zei

O, ik zit nu wat te Googlen en mijn verhaal is helemaal verkeerd

Entropie = informatie.
(Volgens Shannon).

Dus niet omgekeerd.

Dus: Hoe meer chaos hoe meer informatie, want, de toestand van het systeem is minder goed voorspelbaar, en dus zijn er meer 'mogelijke toestanden' en hoe meer toestanden hoe meer informatie (uitgedrukt in bits).

Echter, als je totale chaos hebt, (dat waren die wijsneuzen), dan zou je kunnen zeggen dat je geen informatie meer hebt (totale ruis is geen informatie meer). Volgens Shannon zou je dan juist maximale informatie hebben.

Neg-entropy (of syntropy), het omgekeerde van entropie, heeft iets met de flow van energie te maken die een organisme in stand houd om zichzelf 'ver van het thermodynamisch equilibrium' te houden, wat zoiets wil zeggen als dat organismen zichzelf in een lage entropiestand weten te houden, wat gek is, omdat systemen eigenlijk vanzelf naar een hogere entropie zullen gaan over de tijd (wanorde neemt toe met verval van structuur). Organismen weten dat te omzeilen door de 'import van negentropie' en die 'slaan ze dan op'.

In hun bierbuikje, denk ik, maar dat stond er niet bij.

Ach, Meggie had dit allemaal zoveel beter uit kunnen leggen..

Rik Almekinders zei

Wow!
Poëzie, Jelle!
En dat bierbuikje opeens, wat een wending!
Eerlij gezegd beloofde ik hier als eens dat ik zou uitleggen wat entropie is (en entalpie en desnoods ook nog exergie), maar eerlijk gezegd WEET IK DAT NIET. Wellicht is dat de reden waarom die belofte nogal lang op zich heeft laten wachten.
Als ik mag kiezen zou ik nu eerst colleges thermodynamica willen volgen - bij mijn collega's W, H of M -, en daarna iets elektrotechnisch. Ik weet te weinig van elektrotechniek om te kunnen benoemen wat. Iets in ieder geval. Informatica zou me eerst moeten interesseren, wat nog nooit gebeurd is. Misschien lijkt het me nuttig om op een dag een beetje html te kunnen. Maar de gedachte vervult me meteen met weerzin.