woensdag 3 februari 2010

klei


Nietzsche schrijft in 'Ecce homo': Parijs, de Provence, Florence, Jeruzalem, Athene - deze namen bewijzen iets: het genie wordt bepaald door droge lucht, door heldere hemel, - dat wil zeggen door snelle stofwisseling, door de mogelijkheid steeds weer grote, ja massa's energie in zich op te nemen. Maar op de website van de het leemstukers van Tierrafino lees ik: Zuurstof ontspant en ontspanning maakt een mens edel. Edelmoedigheid, zuurstof in je bloed en het zuurstofgehalte van de ruimte waarin je dagelijks verkeert, hebben alles met elkaar te maken. Dat maakt leembouw zo waardevol.

Leem is grove klei. En klei associeer ik, misschien ten onrechte, met een zompig klimaat en dus niet met droge lucht. Mijn probleem met de producten van Tierrafino is bovendien dat ze zo duur zijn. Leem is vele malen duurder dan gips of dan celbeton. En dat, terwijl leem dus gewoon zompige klei is. Ik kan misschien niet hier in IJburg mijn spa in de grond steken en de kei delven, maar een eindje verderop, in Almere, daar lukt dat dan weer wel.

Zou dat nou wel of niet kunnen, een huis bouwen van stampleem uit bijvoorbeeld Lekkerkerk? En hoe is dat dan om daarin te wonen? Word ik een edel man of gaat dat ten koste van mijn genie?

Geen opmerkingen: